Αγαπητοί παίκτες! Ξέρετε ότι οποιοσδήποτε αριθμός από 45 μπορεί να "κολλήσει" και να εμφανίστη μέχρι 4 ή περισσότερες φορές στη σειρά, μετά από έναν πολύ συγκεκριμένο αριθμό που είχε εμφανίστη στην προηγούμενη κλήρωση ή πριν στο προτελευταίο κλήρωση !!!
   Φυσικά προκαλεί μια ενδιαφέρουσα ερώτηση !
 Είναι δυνατόν με τη βοήθεια κάποιους μεθόδους αυτή η πιθανή συμπεριφορά κολλημένους αριθμόυς να βλέπουμε και να παρακολουθούμε ακόμα απο την αρχή συγκόλλησής τους ?
   Ναι !  Μπορείτε να δείτε και να παρακολουθήσετε !
Βρήκα αυτή τη μέθοδο και θα σας πω τώρα και θα σας δείξω πώς λειτουργεί.
    Για αρχή, ας ορίσουμε: - Τι είναι ένας "επικολλημένος" αριθμός ?
"Επικολλημένος" αριθμός, εγώ ονομάζω συγκεκριμένο αριθμό, ο οποίος εμφανίζει περισσότερο από 3 φορές στη σειρά, στις επόμενες ακριβώς δύο κλήρωσης , μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό  !
   Στο πληρωμένο μέρος του ιστότοπου, για κάθε αριθμό έβαλα τον "πίνακα παρατηρητών" που εφευρέθηκε από μένα . φωτο № 228.

                                                                                                   φωτο № 228.
 Μετά από κάθε εμφάνιση οποιουδήποτε αριθμού , καθέ εμφανιζόμενος αριθμός πρέπει να γράψω στην πράσινη γραμμή στην προσωπική του "πίνακα παρατηρητών"! φωτο № 249 (αριθμός ιστορικού αριθ. 9)

                                                                                              φωτο № 249
    Μετά την κάθε εμφάνιση οποιουδήποτε αριθμού , γράφω ακριβώς δύο επόμενες κλήρωσης με τους αριθμούς που έχουν βγει ! (μόνο σε μία περίπτωση γράφω μόνο ενα επόμενο κλήρωση ... )

      Οι αριθμοί, όπως στον πίνακα Νο. 1.1,στα δεξιά έχουν τις στήλες τους , όπου γράφω οπτικά εμφανίσεις τους. Πώς καταγράφονται τα δεδομένα και τι μπορεί να δει ένας παίκτης ?
  Τώρα θα σας δείξω ένα παράδειγμα από την ιστορία του αριθμού 9.
   Στον φωτο № 250, στην πράσινη γραμμή βρίσκεται η 18η εμφάνιση του αριθμού 9, αριθμός κλήρωση № 1705. Παρακάτω και με τη σειρά καταγράφουμε τα δεδομένα από τις ακόλουθες δύο κλήρωσης № 1706 - 1707.

                                                                                                        φωτο № 250
 Τι βλέπετε στον φωτο 250 ?
    Η σωστή απάντηση είναι: - Ακόμα σαν τίποτα ενδιαφέρον δεν φανερώνονται ! ..
     Λοιπόν, γράφουμε την επόμενη 19η εμφάνιση του αριθμού 9 και οι επόμενες δύο κλήρωσης! φωτο № 251.

                                                                                                     φωτο № 251.
Και τώρα τι βλέπετε στον φωτο № 251 ?
  Ηδη φαίνεται ότι ο αριθμός 10 και ο αριθμός 34 έπεσαν δύο φορές ακριβώς στη σειρά, ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης, μετά τον αριθμό 9. Σιγά ... δύο φορές ...
  Δείτε την επόμενη κλήρωση αριθμού 9 ..
   Και τώρα τι βλέπετε στον φωτο № 252 ?

                                                                                              φωτο № 252
    Στον φωτο № 252, μπορείτε να δείτε ότι ο αριθμός 34 συνέχισε την πτώση του και ήδη πέφτει 3 φορές στη σειρά, ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης, μετά την εμφάνιση του αριθμού 9 !
Για να μπορεί παίκτης να παρατηρήσει καλά τους αριθμούς, οι εμφανίσεις οποίους έχουν φθάσει 3 φορές στη σειρά, τους ζωγραφίζω σε σκούρο κόκκινο χρώμα. φωτο № 253

                                                                                                φωτο № 253
Από αυτό το σημείο, όταν ο αριθμός εμφανίστηκε 3 φορές στη σειρά, θεωρώ τον αριθμό "κολλημένο" ! Αλλά ούτε εγώ και ούτε εσείς δεν ξέρετε αν ο "κολλημένος αριθμός" θα εμφανίστη για τέταρτη φορά στη σειρά ?
  Ίσως η κατάσταση αυτή να φανεί γελοία σε κάποιον, τότε ας θα θα δούμε , αν ο "κολλημένος" αριθμός 34 θα εμφανίστη ή όχι ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την επόμενη εμφάνιση του αριθμού 9 . φωτο № 254

                                                                                                            φωτο № 254
    Ο "κολλημένος αριθμός" № 34 ήδη έχει εμφανίστη τέσσερις φορές στη σειρά ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την αριθμού 9!
  Εάν ο "κολλημένος αριθμός" εμφανίζεται πάνω από 3 φορές στην σειρά, τότε τα ζωγραφίζω τετράγωνα ( εμφάνιση του ) με έντονο κόκκινο χρώμα.
   Είναι ενδιαφέρον , ότι ο αριθμός 34 μπορεί θα εμφανίστη 5 φορές στη σειρά ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την εμφάνιση του αριθμού 9 ? Δείτε τον φωτο № 255

                                                                                              φωτο № 255
Ο "κολλημένος αριθμός" № 34 ήδη έχει εμφανίστη πέντε φορές στη σειρά ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την αριθμού 9!
     Είναι ενδιαφέρον , ότι ο αριθμός 34 μπορεί θα εμφανίστη 6 φορές στη σειρά ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την εμφάνιση του αριθμού 9 ? Δείτε τον φωτο № 256

                                                                                       φωτο № 256
Όπως μπορείτε να δείτε με τα δικά σας μάτια, ο "κολλημένος" αριθμός 34 εμφανίστηκε έξι φορές στη σειρά ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης μετά την εμφάνιση του αριθμού 9 !
  Συμβαίνει και επτά φορές εμφάνιση στη σειρά των "επικολλημένων αριθμών"! Για παράδειγμα, μια φωτογραφία από το παλιό ιστορικό του αριθμού 10 . φωτο № 257

                                                                                         φωτο № 257
   Ο παίκτης τι μπορεί να κάνη με την "κολλημένους αριθμόυς" ?
  Εδώ είναι ελεύθερη επιλογή του καθένα παικτη ποιοι αριθμοί θα επιλέγει για να παίξει .
1. Ο παίκτης μπορεί δεν θα δίνει προσοχή σε αυτές πληροφορίες .
2. Ο παίκτης μπορεί θα δίνει προσοχή σε αυτές πληροφορίες
Για παράδειγμα, ο παίκτης μπορεί να δει την προσωπική ιστορία του "επικολλημένου" αριθμού και να κυνηγήσει τον επικολλημένο αριθμό! Επομένως, κάθε τέταρτη και την επόμενη εμφάνιση του "επικολλημένου αριθμού" δίνει στον παίκτη την ευκαιρία να παίξει απο το ατομικό του ιστορικό συμπεριφοράς !

    Και έτσι, πού και πώς να αναζητήσετε κολλημένους αριθμούς ακριβώς για την επόμενη κλήρωση ?

   Είναι πολύ εύκολο να τα αναζητήσετε, επειδή οι κανόνες για την καταγραφή δεδομένων σε "πίνακες παρατηρητών" είναι:

- μετά από κάθε εμφάνιση οποιουδήποτε αριθμού, καταγράφω του εμφάνιση στο ατομικό του "πίνακας παρατηρητής" (πράσινη γραμμή). Στη συνέχεια γράφω σε δύο γραμμές παρακάτω, ακριβώς οι επόμενοι δύο κλήρωσης ποιοί έπαιξαν .
 - Ή γράφουμε μόνο μία κλήρωση, όταν επαναλαμβάνεται ο αριθμός από το προσωπικό του πίνακα. φωτο № 258

                                                                                                       φωτο № 258
Ως εκ τούτου, πληροφορίες για την «ανακάλυψη» "κολλημένους αριθμόυς" για την επόμενο κλήρωση - θα πρέπει να δείτε στο «πίνακα - παρατηρητη» απο όλες αριθμούς πού έχουν εμφανίστη ακριβώς στην τελευταίες δύο κλήρωσης ! φωτο № 259

                                                                                   φωτο № 259
Ομοιόμορφη συνέχεια εμφανίσεις "κολλημένους αριθμόυς" μπορούν να γίνουν με διαφορετικούς τρόπους. φωτο № 260

                                                                          φωτο № 260   

    1) - ομοιόμορφη εμφάνιση "κολλημένου αριθμόυ" σε σειρά ακριβώς μετά από εμφάνιση κάποιου αριθμού.
    2) - ομοιόμορφη εμφάνιση "κολλημένου αριθμόυ" σε σειρά ακριβώς μετά σε μία κλήρωση κάποιου αριθμού.
    3) - ομοιόμορφη εμφάνιση "κολλημένου αριθμόυ" σε σειρά ακριβώς μετά σε δύο κλήρωσης κάποιου αριθμού.
    4) - ομοιόμορφη εμφάνιση "κολλημένου αριθμόυ" σε σειρά ακριβώς μετά σε τρεις κλήρωσης κάποιου αριθμού.
    5) - ομοιόμορφη εμφάνιση "κολλημένου αριθμόυ" σε σειρά ακριβώς μετά από τέσσερις κλήρωσης κάποιου αριθμού ....

  Η μέθοδος των "κολλημένων" αριθμών έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του :
  "+" - στην περίπτωση που οι αριθμοί έχουν επικολληθεί, με τη βοήθεια "πινάκων παρατηρητές" η παίκτες θα λάβουν "σκοπευτή πληροφορίες" για τους αριθμούς που έχουν επικολληθεί! φωτογραφία № 260
   "-" - για κάθε κλήρωση που παίζεται, ο πίνακας "παρατηρητης" μπορεί να δείχνει διαφορετικό αριθμό κολλημένων αριθμών ! Αλλά δεν θα πέσουν όλοι !!!
   Αλλά ακόμα και αυτός ο παίκτης μείον μπορεί να προσπαθήσει αν θελη να επαναλάβει στην ένα συν! Για παράδειγμα: οι "πίνακες παρατηρητών" δείχνουν για την επόμενη κλήρωση № 271, για τέσσερις αριθμούς που είχαν κολληθεί. φωτο № 261

                                                                                   φωτο № 261
    Αλλά ο παίκτης πιστεύει ότι μόνο δύο επικολλημένοι αριθμοί μπορούν να υγουν στην επόμενη κλήρωση ! Ως εκ τούτου, ο παίκτης μπορεί να γραφή τους τέσσερις αριθμούς απο δύο αριθμούς μεταξύ τους ! Θα έχη 6 επιλογές . φωτο № 161. Όποιοι και οι δύο αριθμοί θα έχουν εμφανίστη - έχουν ήδη καταγραφεί από τον παίκτη σε μία από τις 6 επιλογές! Το μόνο ερώτημα είναι ποιοι αριθμοί ακόμα θα γράφει ο παίκτης και μαντέψει ?
  Για τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4, καταγράφονται κάποιοι άλλοι πραγματικοί αριθμοί.

   Και τώρα θα σας πω τα στατιστικά στοιχεία των αποθέσεων των επικολλημένων αριθμών, αναφερόμενοι αυτή τη στιγμή στις 270 κλήρωσης που καταγράφονται στους πίνακές μου.
     Αν ενδιαφέρεστε απλώς για την ιστορία εμφανίσεων των κολλημένων αριθμών, τότε εγώ γράφω αυτές πληροφορίες στο γενικό πηνακα ελεύθερου μέρους του site στα δεξιά στο τέλος. φωτο № 262
    Σύμφωνα με τον πίνακα, η πρώτη εμφάνιση του κολλημένου αριθμού καθορίζεται από εμένα στο 11ο κλήρωση που γράφεται στον πίνακα αριθ. 1. Για τον αριθμό 1, ο αριθμός έχει κολλήσει στον αριθμό 24. φωτο № 262

                                                                                            φωτο № 262
Η πληροφορίες στο ελεύθερο μέρος του ιστότοπου αντιστοιχεί στο πραγματικό ιστορικό από την προσωπική ιστορία του αριθμού. Για παράδειγμα, αν κοιτάξετε το ιστορικό του αριθμού 1, τότε και εκεί, θα δείτε την εμφάνιση του επικολλημένου αριθμού 24. φωτο № 263

                                                                                 φωτο № 263
Αν τοποθετήσετε το ποντίκι πάνω στον αριθμό 1, θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό που έχει κολλήσει και έπεσε πίσω από αυτόν τον αριθμό. Για παράδειγμα, φωτο № 264.

                                                                                 φωτο № 264.
    Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία αρ. 262 στις πρώτες 20 κλήρωσης, οι αριθμοί μόλις αρχίζουν να εμφανίζουν και είναι λογικό ότι σχεδόν τίποτα δεν φαίνεται ! Και σε επόμενες κληρώσεις, οι κολλημένη αριθμοί αρχίζουν να κερδίζουν δυναμική και πέφτουν ολοένα και πιο συχνά !
   Για αυτό, κατά τον υπολογισμό, σκεφτείτε για αυτή τη στιγμή!

     Και έτσι - μετράμε :
   Από τις 270 κληρώσεις που έχουν παιχτεί αυτή τη στιγμή - οι αριθμοί που έχουν επικολληθεί εμφανίστηκαν σε 170 κλήρωσης! (270-170)
  Από τις 170 κλήρωσης , που εμφανίστηκαν με τους κολλημένους αριθμούς είναι :
- Μόνο στις 97 κλήρωσης εμφανίστηκε ένας κολλημένος αριθμός σε μία κλήρωση. (270-170-97)
- Μόνο στις 59 κλήρωσης εμφανίστηκαν 2 κολλημένη αριθμοί μαζί που εμφανίστηκαν σε μία κλήρωση (270 - 170 - 59)
- Μόνο στις 13 κλήρωσης εμφανίστηκαν 3 κολλημένη αριθμοί μαζί που εμφανίστηκαν σε μία κλήρωση (270 - 170 - 13)
- μόνο στο 1 κλήρωση εμφανίστηκαν 4 κολλημένοι αριθμοί μαζί που εμφανίστηκαν σε μία κλήρωση. (270-170-1)
- και 0 φορές εμφάνιση 5 τους κολλημένους αριθμούς μαζί σε μία κλήρωση .(270-170-0)

    Οι κολλημένοι αριθμοί πέφτουν και σε άλλες λοταρίες! Θα δώσω μερικά παραδείγματα από τις παλιές παρατηρήσεις μου σχετικά με τη συμπεριφορά αριθμών σε διάφορες λοταρίες του κόσμου.
      Αμερικανική Λοταρία SuperLotto Plus Καλιφόρνια ... φωτο № 265

                                                                          φωτο № 265
Και έτσι, βλέπετε ότι ο αριθμός 15 έχει εμφανίστη 5 φορές στη σειρά, ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης, μετά την εμφάνιση του αριθμού 1 !
      American Lottery SuperLotto Plus Καλιφόρνια ... φωτο № 266

                                                                         φωτο № 266
Και έτσι, βλέπετε ότι ο αριθμός 24 εμφανίστηκε 6 φορές στη σειρά, ακριβώς στις επόμενες δύο κλήρωσης, μετά την εμφάνιση του αριθμού 21 !
Αν σε σας 6 εμφανίσεις στη σειρά, δεν είναι αρκετές , μπορώ να δείξω ένα παράδειγμα με 8 εμφανίσεις στην σειρά .. φωτο № 267
American Lottery SuperLotto Plus Καλιφόρνια

                                                                    φωτο № 267
Αυστραλιανή Λοταρία Αυστραλιανή Powerball ... φωτο № 268

                                                                               φωτο № 268

Στο λαχείο του Αυστραλιανού Powerball , ο αριθμός № 4, κόλλησε και εμφανίστηκε ακριβώς 6 φορές μετά τον αριθμό 10 .
   Ρωσική Λοταρία 6 από 36 .  φωτο № 269

                                                                      φωτο № 269

  Οι αριθμοί 5 και 34 εμφανίζουν μετά τον αριθμό 9.
  Λοταρία Eurojackpot φωτο № 270

                                                                                     φωτο № 270
     Πίνακας - ο παρατηρητής δείχνει στον παίκτη όχι μόνο τους "επικολλημένους αριθμούς" αλλά και ποιοί αριθμοί συχνά και ποιοί αριθμοί οχι συχνά εμφανίζουντε στις επόμενες δύο κλήρωσης. Παράδειγμα από την ιστορία του αριθμού 9. φωτο № 271

                                                                                     φωτο № 271
    Και τώρα η προσοχή η έννοια των χρωμάτων στον μετρητή:
 - Οι πρώτοι ή δύο από τους υψηλότερους ρυθμούς εμφάνισης είναι με κόκκινο χρωμά. (Οι ηγέτες)
 - Στη συνέχεια, δύο - τρεις θέσεις με μέσο ρυθμό εμφάνισης - κίτρινο χρώμα. (Μέσος όρος)
 - Μετά από δύο ή τρεις θέσεις με κίτρινο χρώμα, όλες οι άλλες είναι με σκούρο χρωμά. θα θεωρούνται σοβαρά καθυστερημένα η με χαμηλούς ρυθμούς εμφάνισης .