Και τώρα θα αρχίσω να σας εξηγήσω οι οπτικές  πίνακες μου. Θα σας πω πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιστορία αριθμών με  τη βοήθεια των διαφορετικών πινάκων. Αλλά το πιο σημαντικό, πώς μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλέξετε αποτελεσματικά και να κυνηγήσετε τους αριθμούς των βραβείων που αναφέρονται σε αυτόν ή εκείνο τον πίνακα.

  Έχει δωρεάν μέρος των πινάκων πληροφοριών - αυτή είναι η γενική ιστορία των αριθμών . Και για τη χρήση πινάκων αποκρυπτογράφησης της ατομικής ιστορίας όλων των αριθμών ,πρέπει να έχουν πληρωθεί . Ενημερώνω τα δεδομένα χειροκίνητα μετά από κάθε κλήρωση.
  Τα δεδομένα ενημερώνονται χειροκίνητα μετά από κάθε κλήρωση .

  Κάθε πίνακας έχει δικούς του κανόνες για την καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τα συμβάντα που συμβαίνουν στην εμφάνιση όλους τους αριθμούς.Οι ίδιοι κανόνες γραφής είναι για όλους τους αριθμούς ! - έτσι αποδεικνύεται ότι στην κάθε αριθμό σχηματίζεται τη δική του ατομική ιστορία συμπεριφοράς.
  Θέλω για μια ακόμη φορά να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν εφευρίσω (συνθέσω) την ιστορία της συμπεριφοράς των αριθμών ! ,Εγώ μόνο προσπαθώ να βρω κάποιους μεθόδους καταγραφής διαφορετικών δεδομένων με τη βοήθεια των οποίων μπορώ να δω κάτι ενδιαφέρον και κρυμμένο από εμάς στην ιστορία της συμπεριφοράς των αριθμών.
   Ως εκ τούτου, στα παραδείγματα και στις εξηγήσεις μου για την ιστορία της συμπεριφοράς των αριθμών,εγώ θα αναφερθώ στην πραγματική και όχι εφευρεθείσα από μένα τις ιστορίες εμφάνισης τούς αριθμούς !!!

  Και έτσι, για να φτάσετε στο ελεύθερο η δωρεάν  μέρος του site  , πρέπει να κάνετε κλικ εδώ .. φωτο № 108σ


                                                                                           φωτο № 108
   Κλήρωσης στο  "Tζοκερ"  καταγράφω από την κορυφή προς τα κάτω στη στήλη Νο. 1 Κάθε νέα γραμμή είναι επόμενη νέα κλήρωση τους τυχερούς αριθμούς που κληρώθηκαν ! φωτο № 109

                                                                                                    φωτο № 109
    Στον Πίνακα Νο. 1.1, σημειώνω πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς που έπεσαν γραφικά .  φωτο № 110

                                                                                                        φωτο № 110

   Κάθε αριθμός από το 45, έχει τη δική του "τρέχουσα διαδρομή" - τη στήλη του, στην οποία σημειώνω τέτοια γεγονότα:
    - Κλήρωση και εμφάνιση του αριθμού με πράσινο τετράγωνο . Βλέπετε στα πράσινα τετράγωνα αριθμοί - αυτά δείχνουν τον αριθμό των εμφάνισης τους τυχερούς αριθμούς που κληρώθηκαν. φωτο № 111


                                                                                                                                                    φωτο № 111

    Για παράδειγμα, δείτε την εικόνα № 111, την τελευταία κλήρωση № 270/1830 με αριθμούς 24-28-32-33-43 "18". Αυτό είναι οι 270 κλήρωσης ποιοι καταγράφηκαν αυτή τη στιγμή στη συλλογή μου .Από την ίδια γραμμή σε δύο κενά τετράγωνα Ξεκινούν οι "τρέχουσες διαδρομές" τους τυχερούς αριθμούς.
   Μπορείτε να δείτε στην τελευταία γραμμή τα πράσινα τετράγωνα με αριθμούς 35, 28,31 και 30 - Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στους τυχερούς αριθμούς που κληρώθηκαν № 24, №28, № № 32 και 33 φωτο № 111
   Αυτές οι οπτικές πληροφορίες σημαίνουν ότι σε αυτό το σημείο σε 270 κλήρωσης που έπαιξαν, ο αριθμός № 24 έπεσε 35 φορές και ο αριθμός 28 έπεσε 28 φορές και έτσι πληροφορίες για κάθε αριθμό που έχουν βγεί στην κλήρωση.
   Αν ο αριθμός δεν εχει πέσει στην επόμενη κλήρωση, τότε παρακάτω , στη συνέχεια, στα ακόλουθα πεδία θα αρχίσω να γράφω τα δεδομένα σχετικά με την καθυστέρηση του αριθμού.
   Και τώρα η προσοχή είναι η έννοια των χρωμάτων:
- Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από 1 έως 10 κλήρωσης είναι βαμμένα πορτοκαλί και οι αριθμοί σε αυτήν την ζώνη καθυστέρησης θα θεωρούνται φρέσκα, μόνο ή πρόσφατα έπεσαν.φωτο № 112


                                                                                              φωτο № 112
  - Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από 11 έως 20 κλήρωσης είναι βαμμένα με κίτρινο χρώμα και οι αριθμοί σε αυτήν την ζώνη καθυστέρησης θα θεωρούνται μέσος όρος και δεν καθυστερούν σημαντικά.. φωτο № 113

                                                                                                φωτο № 113
- Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από την 21η κλήρωσης και τα περισσότερα είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα και οι αριθμοί σε αυτή τη ζώνη καθυστέρησης, θα θεωρούνται σοβαρά καθυστερημένα. φωτο № 114

                                                                                                φωτο № 114
     Η τελευταία γραμμή του Πίνακα Νο. 1.1 μας ενημερώνει οπτικά για το στάδιο καθυστέρησης στην οποία κάθε αριθμός βρίσκεται κατά το χρόνο της τελευταίας κλήρωσης .φωτο № 115                                                                                                                                                   φωτο № 115