ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

   Το γεγονός της "επανάληψης" ή το συμβάν "επανάληψης" , θα ονομάζουμε ένα τέτοιο γεγονός ή το συμβάν, στον οποίο ένας ή περισσότεροι αριθμοί από την προηγούμενη κλήρωση θα εμφανιστούν και πάλι στην επόμενη κλήρωση.( μιλάμε για αριθμούς 5 από 45 )

   Ας ελέγξουμε αν συμβαίνει συχνά το συμβάν επανάληψης ?
Το συμβάν επανάληψης στον πίνακα καθυστέρησης θα σημειωθεί με ένα πράσινο τετράγωνο με ένα κόκκινο γράμμα " R " στη μέση. φωτογραφία № 167.

                                                                                                    φωτογραφία № 167.
   Μετράμε ... Στα τελευταία 260 κληρώσεις , γεγονός η επανάληψη εμφανίστηκε σε 99 κληρώσεις από 260 !

   Αν θα διαιρέσουμε 260 κληρώσεις στο μισό θα λάβουμε ακριβώς 130 κληρώσεις , αλλά η επανάληψη εμφανίστηκε σε 99 κληρώσεις ! Ο γεγονός η επανάληψη δεν έφτασε στο μισό, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες στον πίνακα των καθυστερήσεων των αριθμών.
Το συμπέρασμα είναι πολύ απλό: - Οι παίκτες που στη στρατηγική τους για την επιλογή αριθμών δεν παίζουν με αριθμούς από το τελευταίο κλήρωση ! - σε 99 κληρώσεις από τις 260 , πιθανότητες να μαντέψουν όλους τους αριθμούς βραβείων της κλήρωσης απλά δεν είχαν !

   Μην ξεχνάτε ότι οι επιπλέον αριθμοί "Τζόκερ" 1 από 20 δεν επαναλαμβάνονται συχνά ! Στα τελευταία 260 κληρώσεις , γεγονός η επανάληψη εμφανίστηκε μόνο σε 13 κληρώσεις !!!

   Ας βρούμε την απάντηση σε άλλες ερωτήσεις που είναι πολύ σοβαρές για εμάς !

- Πώς συμβαίνουν επαναλήψεις μεταξύ των αριθμών όπου πρέπει να μαντέψετε 5 αριθμούς από τα 45 ?
- Πόσο συχνά επαναλαμβάνουν έναν ή δύο αριθμούς από την προηγούμενη κλήρωση ?
  Μετράμε ...

   Στα τελευταία 260 κληρώσεις που έχουν παίχτη, υπάρχουν μόνο 99 κληρώσεις με επανάληψη . ( 99 - 260 )
   Στα τελευταία 260 κληρώσεις - παίχτηκαν 75 κληρώσεις με επανάληψη μόνο έναν αριθμό. ( 75 - 99 - 260 )
   Στα τελευταία 260 κληρώσεις - παίχτηκαν 22 κληρώσεις με επανάληψη μόνο των 2 αριθμών. ( 22 - 99 - 260 )
   Στα τελευταία 260 κληρώσεις - παίχτηκαν 2 κληρώσεις με επανάληψη μόνο των 3 αριθμών. ( 2 - 99 - 260 )

  Όπως μπορείτε να δείτε μόνοι σας , πιο συχνά επαναλαμβάνεται μόνο ένας αριθμός από την προηγούμενη κλήρωση !

  Ως εκ τούτου, κάθε παίκτης που γράφει περισσότερα από ένα αριθμό από προηγούμενη κλήρωση για την επόμενη κλήρωση - κινδυνεύει στις περισσότερες περιπτώσεις να μην έχει την πιθανότητα να πιάσει 5 ή 5 + 1 ! ( Μιλάμε για μια απλή επιλογή - 0.50 λεπτά )

  Και τώρα το σημαντικό ερώτημα: - Πώς να παίξετε το γεγονός επανάληψης στην πράξη ?
Η στρατηγική είναι πολύ απλή και εύκολη, τώρα μόνο τα ερωτηματικά να αντικαταστήσουμε με τις πραγματικούς αριθμούς ! φωτογραφία № 168

                                                                                        φωτογραφία № 168

  Τώρα γνωρίζουμε , ότι λιγότερο από το ήμισυ όλους της κληρώσεις , ανάμεσα στους 5 βραβευμένους αριθμούς (5 από 45), υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός από το τελευταίο κλήρωση, αναφερόμενος στο γεγονός επανάληψης - "" ! φωτογραφία № 169


                                                                                                          φωτογραφία № 169

   Φανταστείτε ότι θέλετε να παίξετε το γεγονός "επανάληψης" για την επόμενη κλήρωση !

   Στη συνέχεια, παίρνετε για παράδειγμα τους αριθμούς από τα τελευταία κλήρωση № 270/1830 - αριθμοί 24 - 28 - 32 - 33- 43 "*" . Και κάθε αριθμό ξεχωριστά πρώτα να καταγράφουμε σε διαφορετικές στήλες .Αυτό θα είναι έτσι. φωτογραφία № 170 .


                                                                                           φωτογραφία № 170 .

   Φανταστείτε - ότι θα συμβεί το γεγονός "επανάληψης" στην επόμενη κλήρωση № 271 και θα επαναληφθεί ένας κάποιος αριθμός από την τελευταία κλήρωση !

   Τότε γράφοντας μόνο από την αρχή από ένα αριθμό σε κάθε μία από τις στήλες - ένας αριθμός είναι ήδη 100% σωστά καταγράφηκε πριν θα πέσει σε μία από τις στήλες . Το μόνο ερώτημα είναι, τι θα μπορέσει ο παίκτης ακόμα σωστά να μαντέψει στις υπόλοιπες "ερωτήσεις" ?

   Για τους παίκτες που επιλέγουν μόνο "αγαπημένους τους" αριθμούς θέλω να πω !..  Ακόμη και αν δεν είναι η αγαπημένοι αριθμοί σας № 24. № 28; Νο. 32; №-33 και № 43 !!! Αλλά ! ... εάν συμβεί συμβάν "επανάληψης" στην επόμενη κλήρωση № 271 ! - τότε είναι από αυτούς τους αριθμούς για τους οποίους δεν θέλετε να σκεφτείτε θα πέσει ο αριθμός αυτός !!!

   Εάν το συμβάν "επανάληψης" δεν εμφανιστεί στην επόμενη κλήρωση № 271 ,αλλά ο παίκτης θέλει ακόμα να παίξει το γεγονός "επανάληψης", τότε ο παίκτης για την επόμενη κλήρωση № 272 επιλέγει αριθμούς "επανάληψης" από κλήρωση № 271 !

   Με ποιους άλλους αριθμούς μπορείτε να παίξετε το γεγονός επανάληψης ?

   Εδώ, φυσικά, υπάρχει μια ελεύθερη επιλογή του παίκτη με ποιους αριθμούς να παίξει το γεγονός "επανάληψης ", αλλά είναι πολύ σημαντικό τι ο παίκτης ξέρει γενικά και άλλα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή των αριθμών!
    Φυσικά, είναι σαφές ότι οι αριθμοί μπορούν να έχουν τη δική τους ξεχωριστή "ενδιαφέρουσα" ιστορία που οι παίκτες μπορούν να λάβουν υπόψη και να χρησιμοποιήσουν στη στρατηγική τους κατά την επιλογή αριθμών.
Παίζοντας το συμβάν "επανάληψης" τυχαία με οποιον δήποτε από αριθμούς θα πρέπει να ξέρετε ! - 

    θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάντα ορισμένοι αριθμοί , που τη στιγμή της καταμέτρησης δείχνουν πληροφορίες ότι πέφτουν καλά μαζί με το συμβάν "επανάληψη" ! Και υπάρχουν αριθμοί που τη στιγμή της καταμέτρησης δείχνουν πληροφορίες ότι δεν πέφτουν καλά μαζί με το συμβάν "επανάληψης" !

   Για παράδειγμα , ας δούμε ακριβώς τις τελευταίες 10 εμφάνισης του αριθμού 37 . φωτογραφία № 171


                                                                                       φωτογραφία № 171

    Όπως μπορείτε να δείτε οι ίδιοι ,μόνο μια φορά από τις 10 τελευταίες εμφανίσεις του ο αριθμός 37 βγήκε
μαζί με συμβάν "επανάληψης "!

   Την ίδια ιστορία με τον αριθμό 42 αυτή τη στιγμή ,ας δούμε ακριβώς τις τελευταίες 10 εμφάνισης του αριθμού 42 . φωτογραφία № 172

                                                                                                         φωτογραφία № 172

    Όπως βλέπουμε , δεν θέλει ο αριθμός 42 να πέσει μαζί με το συμβάν "επανάληψης" αυτή τη στιγμή !

    Θέλετε να παίξετε με τέτοιους αριθμούς το συμβάν "επανάληψης" ?

    Μια τέτοια ιστορία 1 στα 10 ή 10% από 100% από τις 10 τελευταίες εμφανίσεις του σε αυτή τη στιγμή  υπάρχει και στο αριθμό № 25 . φωτογραφία № 173

                                                                                                                       φωτογραφία № 173
    Και τι στην συνέχεια ?..

   Και στην συνέχεια έτσι ... είναι λογικό !.. Αν υπάρχουν αριθμοί που δεν πέφτουν καλά μαζί με το συμβάν "επανάληψης" , τότε σίγουρα υπάρχουν αριθμοί που πέφτουν καλά μαζί με το συμβάν "επανάληψη" !

   Στην προσωπική ιστορία των αριθμών μπορούμε να βρούμε και τέτοιες πληροφορίες ...

   Ας δούμε ακριβώς τις τελευταίες 10 εμφάνισης του αριθμού № 7 . φωτογραφία № 174

                                                                                                         φωτογραφία № 174

      Ας δούμε ακριβώς τις τελευταίες 10 εμφάνισης του αριθμού № 22 . φωτογραφία № 175

                                                                                               φωτογραφία № 175

      Ας δούμε ακριβώς τις τελευταίες 10 εμφάνισης του αριθμού № 29 .  φωτογραφία № 176

                                                                                                        φωτογραφία № 176

    Στην προσωπική ιστορία τους αριθμούς μπορείτε να δείτε όχι μόνο τελευταίες 10 εμφάνισης τους , αλλά και τη γενική ιστορία εμφανίσεων με συμβάν "επανάληψης" (και όχι μόνο μαζί του, υπάρχουν και άλλοι συμβάν...)

   Για παράδειγμα , σε αυτό το σημείο σε 270 κλήρωσης που έπαιξαν, ο αριθμός № 12 εχει βγεί 38 φορές . Μαζί με το συμβάν "επανάληψη" εχει βγεί - 11 φορές !

   Σε 270 κλήρωσης που έπαιξαν, ο αριθμός № 14 εχει βγεί 38 φορές . Μαζί με το συμβάν "επανάληψη" εχει βγεί - 18 φορές !

   Ας δούμε το αριθμό ηγέτη № 27 ,που έχει αυτή τη στιγμή οι περισσότερους εμφανίσεις από τους όλους άλλους αριθμούς - 41 !
Αλλά μαζί με το συμβάν "επανάληψη" εχει βγεί μόνο - 14 φορές !

  Όπως μπορείτε να δείτε στα παραδείγματα - κάθε αριθμός μπορεί να έχει τη δική του ιστορία και οι παίκτες μπορούν να λάβουν υπόψη "αυτή η ιστορία" και να χρησιμοποιήσουν στη στρατηγική τους κατά την επιλογή αριθμών.

   Προσπάθεια τον παίκτη να χρησιμοποιήσει ακόμα και ένα μόνο γεγονός από την ιστορία των αριθμών δίνει μια ευκαιρία στον παίκτη να ανεβεί εύκολο αμέσως στη δεύτερη σκάλα ! - Υπό την προϋπόθεση ,ότι ο επιλεγμένος αριθμός πέφτει  μαζί με την επιλεγμένη "καλή ιστορία" !!!

   Για παράδειγμα , μια από τις ιστορίες μου ...

    Για την επόμενη κλήρωση η 84/1644, αποφάσισα να παίξω με τον αριθμό № 2 ! Κοίταξα την προσωπική ιστορία του αριθμού № 2 και ακριβώς τις τελευταίες 9 εμφάνισης του αριθμού № 2 ... φωτογραφία № 177

                                                                                            φωτογραφία № 177

    Όπως μπορείτε να δείτε οι ίδιοι , 4 φορές από τις 9 εμφανίσεις του ο αριθμός № 2 βγήκε μαζί με το συμβάν "επανάληψης "!

   Στο κεφάλαιο "ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ?" εγώ μέτρησα την καλύτερη ένδειξη η το καλύτερο ρεκόρ σε κάθε αριθμό  στις τελευταίες δέκα εμφάνισης τους . Τα καλύτερα αποτελέσματα από δύο διαφορετικές ιστορίες ( Γενική ιστορία και Προσωπικό ιστορικό )για τις τελευταίες 10 εμφάνισης από όλων των αριθμών περισσότερο
βρίσκονται στα 50% από 100% και στα 40% από 100% ! φωτογραφία № 178

                                                                                            φωτογραφία № 178

    Και ο αριθμός 2 είχε κατά τη στιγμή της κλήρωση № 83/1643 δείκτης 4 από τα 9 ή τα 40% από 100% ! δείτε τη φωτογραφία № 177.

   Έτσι αποφάσισα να κυνηγήσω τον αριθμό 2 και το γεγονός "επανάληψης" ξεκινώντας από την κλήρωση № 84/1644 ! Ποιος ξέρει, ίσως στη δέκατη εμφάνιση του μπορεί θα πέσει πάλι μαζί με το συμβάν "επανάληψης" και θα έχει 50% από 100% !!!

   Και τώρα ξέρω ότι 50% από 100% "εμφάνισης" πέφτουν πιο συχνά !!! δείτε τη φωτογραφία № 178 .

   Λοιπόν , η ιδέα και η πληροφορία υπάρχει ! Και τώρα να προσπαθήσω να το χρησιμοποιήσω προς όφελός μου στην πραγματικότητα ! 
Το κάνω - από την αρχή γράφω τον αριθμό № 2 και παίρνω αριθμούς από την τελευταία κλήρωση № 83/1643 και γράφω από ένα με τον αριθμό № 2 ! φωτογραφία № 179 

                                                                                                                φωτογραφία № 179

    Αν πέσει ο αριθμός № 2 στην επόμενη κλήρωση και πάλι με ένα συμβάν επανάληψης ! Τότε εγώ , σε μία από τις πέντε επιλογές μου , από την αρχή ήδη μαντέψα και καταγράψα σωστά δύο αριθμούς βραβείων ακόμα και πριν να γίνει ο "αγώνας" η πριν να γίνει κλήρωση № 1644 !!! 

   Ας δούμε τι έπεσε στην επόμενη κλήρωση 1644 ! φωτογραφία № 180


                                                                                                         φωτογραφία № 180

   Θυμηθείτε τη μιλήσαμε λιγό πριν : - Τα καλύτερα αποτελέσματα από δύο διαφορετικές ιστορίες ( Γενική ιστορία και Προσωπικό ιστορικό )για τις τελευταίες 10 εμφάνισης από όλων των αριθμών περισσότερο βρίσκονται στα 50% από 100% !  Και ο αριθμός № 2 για άλλη μια φορά μου έδειξε αυτό ! φωτογραφία № 181                                                                                       φωτογραφία № 181

    Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας , δεν είχα επιλέξει τυχαία τους αριθμούς ! Αλλά προσπάθησα από την αρχή Θα παίξω έναν από τους καλύτερους "δείκτες"  στην ιστορία του αριθμού № 2 . (1 + 1 + ...)
    Κατάφερα να μαντέψω (1 + 1 + ...) και εγώ από την αρχή υψώνω  αμέσως στη δεύτερη σκάλα !.. φωτογραφία № 182

                                                                         φωτογραφία № 182

    Το ερώτημα είναι μόνο, τη θα μπορώ ακόμα να γράψω στις υπόλοιπες σειρές ?
    Αλλά όπως έχουμε ήδη πει , από τη δεύτερη σκάλα πιο κοντά τρίτη σκάλα και την ελπίδα για την τέταρτη και την πέμπτη σκάλα! φωτογραφία № 183

                                                                                     φωτογραφία № 183