Στην κάθε νέα κλήρωση βγαίνουν 5 αριθμοί από 45. Οποιοσδήποτε αριθμός - κατά τη στιγμή της εμφάνιση του, φυσικά έχει τη δική του καθυστέρηση που εκφράζεται από κάποιο ποσό καθυστέρησης στην κλήρωσης !
  Έχετε αναρωτηθεί ποτέ και με ποια καθυστέρηση οι αριθμοί πιο συχνά βγαίνουν ?
  Αγαπητέ επισκέπτη του ιστότοπου, προτού να αρχίσουμε τη συζήτησή μας για την καθυστέρηση των αριθμών, ας θυμηθούμε πρώτα την έννοια των χρωμάτων του Πίνακα Νο. 1.1.
  Και τώρα η προσοχή είναι η έννοια των χρωμάτων:
1) - Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από 1 έως 10 κλήρωσης είναι βαμμένα με πορτοκαλί χρωμά και οι αριθμοί σε αυτήν την ζώνη καθυστέρησης θα θεωρούνται φρέσκα, μόνο ή πρόσφατα έπεσαν .
2) - Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από 11 έως 20 κλήρωσης είναι βαμμένα με κίτρινο χρώμα και οι αριθμοί σε αυτήν την ζώνη καθυστέρησης θα θεωρούνται μέσος όρος και δεν καθυστερούν σημαντικά.
3) - Τα τετράγωνα με καθυστέρηση από την 21η κλήρωσης και τα περισσότερα είναι βαμμένα με κόκκινο χρώμα και οι αριθμοί σε αυτή τη ζώνη καθυστέρησης, θα θεωρούνται σοβαρά καθυστερημένα.
  Στον πίνακα 5, θα γράψω δεδομένα καθυστέρησης τους αριθμούς που λαμβάνονται από τον πίνακα № 1.1. φωτο № 145


                                                                           φωτο № 145
   Για παράδειγμα δείτε τη φωτο № 146.

                                                                                                   φωτο № 146 .
  Για να δούμε καλύτερα  πώς και σε ποιες θέσεις καθυστέρησης βγαίνουν οι αριθμοί, τα τετράγωνα από τον πίνακα Νο. 5 να το τοποθετώ στον Πίνακα 5.1.ανάλογα με την θέσεις τους  φωτο № 147.

                                                                 φωτο № 147.

       Στον Πίνακα 5.1, κάθε θέση καθυστέρησης έχει δική της στήλη. φωτογραφία № 147.
  Αλλά να γυρίσουμε πίσω στο κύριο ερώτημα - ποιες θέσεις πέφτουν πιο συχνά και πώς αποχωρούν ?
  Κοιτάξτε προσεκτικά την φωτο αριθ. 148, Πίνακας 5.1


                                                                          φωτο № 148

  Ποια τετράγωνα βλέπετε οπτικά πιο πολύ ?
  - Κόκκινα τετράγωνα βλέπετε οπτικά πιο πολύ ?
  - Κίτρινα τετράγωνα βλέπετε οπτικά πιο πολύ ?
- Ή πορτοκαλί τετράγωνα βλέπετε οπτικά πιο πολύ ?
Ας αναλύσουμε για σύγκριση τη συμπεριφορά όλων των θέσεων των καθυστερήσεων, αν και είναι οπτικά ορατό ποιος και πώς πέφτει ... φωτογραφία № 149


                                                                            φωτο № 149

    Είναι οπτικά φανερό ότι οι αριθμοί με καθυστέρηση έως και 10 κλήρωσης βγαίνουν πιο συχνά !
 Η συνάντηση των κίτρινων και κόκκινων αριθμών μαζί σε μία κλήρωση, συνέβησαν μόνο 41 φορές ! (260-41)
   Όπως μπορείτε να δείτε, παίζοντας μόνοι με πολύ καθυστερημένους αριθμούς δεν είναι αποτελεσματικό !
Αυτό  ήταν  γενικές πληροφορίες ! Είναι επίσης σημαντικό, αλλά έχει τις δικές του ενδιαφέρουσες στιγμές, οι οποίες απλά δεν είναι ορατές στον Πίνακα 5.1! Αλλά αυτές οι στιγμές θα είναι ορατές στον παίκτη στους παρακάτω πίνακες, για παράδειγμα, σε έναν από τους πίνακες αριθ. 5.2. φωτογραφία № 150


                                                                                               φωτο № 150

 Έτσι στον Πίνακα Νο. 5.2 υπάρχουν 21 αριθμημένες στήλες, αυτό είναι από το "R" και από το 1 έως το 20. Οι πληροφορίες σχετικά με την καθυστέρηση των αριθμών από τον Πίνακα 5.1 σημειώνονται και πάλι στους "διαδρόμους" στον Πίνακα 5.2.
 Έτσι, όλα αυτά τα δεδομένα σχετικά με την καθυστέρηση των αριθμών καταγράφονται στις αριθμημένες στήλες τους
Στην αρχή του Πίνακα Νο. 5.2, πράσινα τετράγωνα με το γράμμα "  R  " μέσα - έτσι θα σημειώσουμε το συμβάν "επαναλήψεων". Στη συνέχεια για να ήταν ευκολότερο για μένα να εξηγήσω τα δεδομένα για την καθυστέρηση των αριθμών, θα ονομάζονται επίσης: - θέση καθυστέρησης  R , Νο. 1; 2; 3; 4; .... 20.
  Με την καταγραφή και την καταμέτρηση των δεδομένων σχετικά με την καθυστέρηση των αριθμών στον Πίνακα 5.2, ο παίκτης έχει την ευκαιρία να απαντήσει σε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις - με ποια καθυστέρηση οι αριθμοί βγαίνουν πιο συχνά ? Η οπτική εγγραφή των πληροφοριών αυτού του και των άλλων πινάκων επιτρέπει στον παίκτη να δει:-
  - το ιστορικό του παιχνιδιού,
  - την τελευταία συμπεριφορά και επίδρασης των θέσεων,
  - τις καθυστερήσεις ορισμένων θέσεων από την τελευταία κυκλοφορία και ούτω καθεξής. φωτογραφία № 151


                                                                                           φωτο № 151

  Στο κάτω μέρος του πίνακα υπάρχει μια γραμμή πληροφοριών (μετρητής), και δείχνει με ποιους καθυστέρησης πιο συχνά βγαίνουν οι αριθμοί.
     Πώς να επιλέξετε αριθμούς σύμφωνα με τον πίνακα αριθ. 5.2; Πολύ εύκολο και απλό!
  Για παράδειγμα, κοιτάξετε τη σειρά και ιστορικό των θέσεων, υποθέστε ότι στην επόμενη κλήρωση 271/1831 , για παράδειγμα, πάλι, θα υπάρχει κάποιος αριθμός με καθυστέρηση για 2 κλήρωσης !
  Έχοντας εξετάσει την τελευταία γραμμή του πίνακα αριθ. 1.1, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 3 αριθμοί με καθυστέρηση "2" - αριθ. 10, Αριθ. 11 και αριθ. 25. φωτογραφία № 152


                                                                                                    φωτο № 152

      Εάν, για παράδειγμα, ένας αριθμός εχει βγεί με καθυστέρηση ακριβώς για δύο κλήρωσης,τότε έχει ήδη καταγραφεί αμέσως από την αρχή σε μία από τις 3 παραλλαγές!
     Αλλά αν θέλετε να παίξετε με τον αριθμό θέσης № 3, τότε για επόμενη κλήρωση № 271/1831 , υπάρχουν ήδη 5 αριθμούς με καθυστέρηση της "3" - είναι το 12; Νο. 17; Νο 23; Νο 26 και Νο 36. φωτογραφία Αρ. 153


                                                                                                φωτο № 153

  Με ποιον και πώς παίζετε τις επιλεγμένες θέσεις ?
  Οι επιλογές για τους παίκτες φυσικά μπορεί να είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, ένας παίκτης μπορεί να δει την ιστορία των καθυστερήσεων και από εκεί μπορεί να επιλέξει κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία και να το κυνηγήσει αυτή.
  Για παράδειγμα, ας δούμε το ιστορικό της καθυστέρησης № 6 . φωτο № 154


                                                                                               φωτο № 154
    Για παράδειγμα, εάν θέλετε να παίξετε με θέση  το Νο. 6, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 2 αριθμοί με καθυστέρηση για 6 κλήρωσης - αυτό είναι ο αριθμός 2 και ο αριθμός 14. Και υπάρχουν τρεις αριθμοί με καθυστέρηση για δύο κλήρωσης. Να τους γραφτούμε μεταξύ τους .  φωτο № 155

                                                                                         φωτο № 155

   Αποδείχθηκαν 6 επιλογές. Εάν φανταστείτε ότι στην επόμενη κλήρωση αριθ. 271/1831 θα βγαίνουν αριθμοί με καθυστέρηση 6 και 2 , τότε αυτοί οι αριθμοί από αρχή έχουν ήδη καταγραφεί μαζί σε μία από τις 6 παραλλαγές.
 ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ! ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ , ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΗΡΩΣΕΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ  ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ !

  Συνεχίζεται στο επόμενο κεφάλαιο.