Σύμφωνα με τον Πίνακα Νο. 5, 1  φαίνεται ότι στη δεύτερη θέση ποσότητα εμφάνισης αριθμούς  με καθυστέρηση από 11 έως 20 κλήρωσης . φωτο αρ. 156


                                                                                        φωτο № 156

    Από τις 260 τελευταίες κλήρωσης - στην 178 κλήρωσης είχαν βγεί η αριθμοί, οποεί κατά τη στιγμή εμφάνισης είχαν καθυστέρηση από 11 έως 20 κλήρωσης ( "κίτρινο" χρώμα καθυστέρησης). (260 - 178)
     - Από 178 κλήρωσης , κλήρωσης με 1 κίτρινο αριθμό που εχει βγεί - 110 (260 -178 - 110)
     - Από 178 κλήρωσης , κλήρωσης με 2 κίτρινους αριθμούς που έχουν βγεί - 49 (260 -178-49)
     - Από 178 κλήρωσης , κλήρωσης με 3 κίτρινους αριθμούς που έχουν βγεί - 18 (260 -178-18)
     - Από 178 κλήρωσης , κλήρωσης με 4 κίτρινους αριθμούς που έχουν βγεί - 1 (260 -178-1)
     - Από 178 κλήρωσης , κλήρωσης με 5 κίτρινους αριθμούς που έχουν βγεί - 0 (260 -178 - 0)
   Όπως μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, έρχεται πιο συχνά σε μια κλήρωση 1 "κίτρινο αριθμό" και, στη συνέχεια οι κλήρωσης με 2 κίτρινους αριθμούς !
   Το συμπέρασμα υποδηλώνει ότι αν εσείς θα καταγράφετε περισσότερα από 1 "κίτρινο αριθμό" η περισσότερα από 2 "κίτρινους αριθμούς" 2 σε μία επιλογή - τόσο θα έχετε λιγότερες πιθανότητες  ότι θα πέσουν μαζί σε μία κλήρωση !
   Πτώση των "κίτρινων" αριθμών τόσο απλά δεν θα αφήνουμε , γι 'αυτό θα τις αποκρυπτογραφήσουμε με τη βοήθεια και σύμφωνα με τη μέθοδο του "χάρακα" . φωτο № 157


                                                                         φωτο № 157
   Τα αποτελέσματα της αποκωδικοποίησης των "κίτρινων" αριθμών από τον Πίνακα 5.2 θα καταγραφούν στον Πίνακα 5.3.  φωτο № 158

                                                           φωτο № 158

   Κάθε "κίτρινος" αριθμός που εχει βγει , με τη βοήθεια του χάρακα καθορίζεται σε ποια θέση ισχύει, φωτο 158. Το νόημα του Πίνακα 5.3 είναι το ίδιο με αυτό των άλλων πινάκων, που δείχνει την πορεία του παιχνιδιού και την ιστορία των πτώσης κίτρινων αριθμών, για να βοηθήσει τον παίκτη να επιλέξει ή να μην επιλέξει αριθμούς που αναφέρονται στην ιστορία τους.
   Πώς πέφτουν οι θέσεις των "κίτρινων αριθμών"; Ας δούμε το φωτο № 159                                                                                  φωτο № 159

- Στην πρώτη θέση είναι η θέση № 1 - 87 εμφάνισης από 178 κλήρωσης με "κίτρινους" αριθμούς (260 - 178 - 87)
- Στην δεύτερη θέση οι αριθμοί θέσης № 0 - 71 εμφάνισης από 178 κλήρωσης με "κίτρινους" αριθμούς (260 - 178 - 71)
 Η θέσης 1 και 0 - μαζί είχαν βγεί μόνο 17 φορές !!!
- Στην τρίτη θέση οι αριθμοί θέσης № 2 - 38 εμφάνισης από 178 κλήρωσης με "κίτρινους" αριθμούς (260 - 178 - 38)
- Στην τέταρτη θέση οι αριθμοί θέσης № 3 - 14 εμφάνισης από 178 κλήρωσης με "κίτρινους" αριθμούς (260 -. 178 - 14) ...
   Κοιτάξτε προσεκτικά τον πίνακα № 5.3 φωτο № 159. Βλέπετε το θέση № 3, για τις τελευταίες 260 κλήρωσης βγήκαν μόνο 14 φορές !!! (260-178-14).
   Τώρα απαντήστε στον εαυτό σας στην ερώτηση: - Θα θέλατε για την επόμενη κλήρωση № 271/1831 τυχαία ή όχι τυχαία να επιλέξετε έναν αριθμό ή αριθμούς που θα ταιριάζονταν σε αυτή τη θέση № 3 ?
     Με ποιους αριθμούς θα παίζετε;
 Θα επαναλάβουμε. Πρώτα πρέπει να καθορίσετε τη θέση των καθυστερήσεων χρησιμοποιώντας τον "χάρακα". Αυτό είναι σημαντικό! Ο "χάρακας" μπορεί να μας δείχνει για δεν επιθυμητό θέση για την επόμενη κλήρωση № 271/1831. Για παράδειγμα, σπάνια εμφάνιση η θέση № 3 φωτογραφία Αρ. 160                                                                                    φωτο № 160

   Ο πίνακας 5.2 με την βοήθεια του "χάρακα" μας δείχνει, ότι στη θέση Νο. 3 για την επόμενη κλήρωση № 271/1831, είναι κατάλληλος ο αριθμός με καθυστέρηση ακριβώς για 16 κλήρωσης !
     Ορίζουμε: - για το θέση № 3 για την επόμενη κλήρωση № 271/1831 είναι κατάλληλη ακριβώς οι αριθμοί, οι οποίοι έχουν καθυστέρηση και δεν έπεσαν ακριβώς 16 κλήρωσης !
     Εξετάζουμε τώρα τον πίνακα № 1.1.
   Για την επόμενη κλήρωση № 271/1831 έχουμε μόνο ένα αριθμό με καθυστέρηση ακριβώς για 16 κλήρωσης ! Αυτός είναι ο αριθμός № 20 ! φωτο № 161


                                                                                                  φωτο № 161.

   Αν δεν θέλετε να παίξετε με τυν θέση Νο. 3, τότε δεν θα πρέπει να επιλέξετε για την επόμενη κλήρωση № 271/1831 αριθμό № 20!
   Ας επιστρέψουμε στον "χάρακα". Χρησιμοποιώντας το χάρακα, προσδιορίζουμε σε ποια θέση σύμφωνα με τον Πίνακα 5.3 οι αριθμοί με καθυστέρηση από 11 και μέχρι 20 αναφέρονται .  φωτο № 162

                                                                 φωτο № 162

   Στη συνέχεια, εξετάζετε την τελευταία γραμμή στον πίνακα № 1.1 και αναλύετε την καθυστέρησης τους αριθμούς.
Τώρα ξέρετε οτι:
- οι θέσεις 0 και 1  βγαίνουν ποιο συχνά !
- σπάνια θέση 2.
- πολύ σπάνια θέση 3.
   Η επιλογή είναι δική σας σε ποιον να ποντάρετε σε η γέτες ή σε αλλά ! φωτο № 163


                                                                      φωτο № 163

  Η τελευταία γραμμή στον πίνακα № 1.1 θα σας δείξει : 
- ποιοι αριθμοί σύμφωνα με τον πίνακα 5.3 βγαίνουν ποιο συχνά και ποιοι αριθμοί δεν βγαίνουν ποιο συχνά !
Στον Πίνακα 5.4, θα καταγράψουμε την ιστορία εμφάνισης της θέσης από τον Πίνακα 5.3 φωτο № 164


                                                                                    φωτο № 164
  Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει ποιο ιστορικό θέσεων θα κυνηγάει. Για παράδειγμα, το ιστορικό της θέσης 1. Από καιρό σε καιρό, οι θέσεις 1 - 0 πέφτουν μαζί. φωτο № 165

                                                                          φωτο № 165

   Φανταστείτε ότι θέλετε να παίξετε μαζί αυτή την ιστορία του "εμφάνισης" για την επόμενη κλήρωση № 271/1831. Πώς να το κάνετε αυτό;
 - Σύμφωνα με τον "χάρακα", καθορίστε πρώτα ποιοι αριθμοί καθυστερήσεως (αριθ. 5.2) αναφέρονται στον αριθμό θέση 0 και ποιο είναι οι αριθμοί αναφέρονται στην θέση 1.
 - Κοιτάξτε στον γενικό πίνακα №1.1 στην τελευταία γραμμή και επιλέξτε τους αριθμούς σύμφωνα με την επιθυμία σας. Για παράδειγμα, για το επόμενο κλήρωση № 271/1831 για την θέση 0,είναι κατάλληλη μόνο δύο αριθμοί , και την θέση 1 υπάρχουν 3 αριθμοί. Για να γραφτούμε μεταξύ τους χρειαζόμαστε 6 επιλογές. φωτο № 166


                                                                           φωτο № 166
   Αν θα έχουν βγε οι θέσεις  0 -1 στην επόμενη κλήρωση № 271/1831 - τότε οι δύο αριθμοί είναι ήδη 100% γραμμένες σε μία από τις 6 επιλογές ! Το ερώτημα είναι, τι αριθμούς ακόμα παίκτης θα μπορεί να μαντέψει ?