- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
 το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).

Εγγραφείτε για περισσότερα...