1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλωσορίζω όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας «Τζόκερ - κυνήγι κανονικοτήτων». Ονομάζομαι Βασίλης και στις σελίδες της ιστοσελίδας μου σας παρουσιάζω τη συλλογή των καλύτερών μου λειτουργικών πινάκων του παιχνιδιού Τζόκερ με την βοήθεια των οποίων προσπαθώ να κατανοήσω και να προβλέψω την πιθανή συμπεριφορά των αριθμών. Κατά τη διάρκεια 4 ετών των ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με τα στατιστικά στοιχεία του Τζόκερ, προσπαθώντας να τα παρουσιάσω σε μία εύκολη για την ανάλυση μορφή.

Προσπαθώντας να βρω κάτι «ενδιαφέρον» στη συμπεριφορά των αριθμών έτυχε να χρησιμοποιήσω διάφορους πίνακες – επινοήσεις , αλλά ποτέ δεν υπήρχε λόγος να σκεφτώ ότι οι οργανωτές του ΟΠΑΠ κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν το αποτέλεσμα εμφάνισης των αριθμών του Τζόκερ.

Αγαπητοί μελλοντικοί επισκέπτες του επί πληρωμή μέρους της ιστοσελίδας, η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω του διεθνούς συστήματος “PayPal”  το οποίο είναι το ασφαλέστερο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο τιμές για τις υπηρεσίες πρόσβασης στα ατομικά ιστορικά όλων των 45 αριθμών (η ανανέωση των στοιχείων θα γίνεται μετά από κάθε κλήρωση) είναι οι εξής:

Πρόσβαση για:

  1. Μία βδομάδα – 3 ευρώ.
  2. Δύο βδομάδες –5  ευρώ.
  3. Τρεις βδομάδες – 7 ευρώ.
  4. Τέσσερις βδομάδες – 9 ευρώ.

Επειδή η επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση, που δεν μένετε ικανοποιημένοι με κάτι στο επί πληρωμή μέρος της ιστοσελίδας, δεν προβλέπεται! – αν θέλετε, δεχτείτε μια συμβουλή: για την πρώτη γνωριμία σας με τις πληροφορίες, τις οποίες προσφέρει το επί πληρωμή μέρος της ιστοσελίδας, επιλέξτε για την αρχή την πρόσβαση για μια βδομάδα, και αν σας αρέσει, την συνεχίζετε ανάλογα με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές σας.

2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει : 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του site. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το site και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο site:

  1. Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
  2. Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
  3. Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του site και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα

Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το site για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο site  με σκοπό :

4. COOKIES

H Εταιρία δύναται – και ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος το αποδέχεται – στο site να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη κατά την πλοήγησή του στο site. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επίσκεψή του στο site ξανά, να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στο site.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του site, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.